Förbättra arbetsmiljön med Disc

Adult Guy Man Beard Profile Face Model Fashion

Vilken roll har du på din arbetsplats? Med discanalys kan du lätt ta reda på vad som är bäst för dig genom att genomföra ett enkelt personlighetstest. Låt oss dock backa några steg tillbaka och ta en titt på vad ”disc” egentligen är. Denne akronym står för de olika beteendemässiga stilarna som man kan ha inom arbetslivet. Självfallet är alla individer unika och har sina egna individuella stilar, men det finns ändå vissa mönster som alla följer. Alla personer har en av fyra stilar och vi ska tala mer om dessa nedan.

 

Betydelsen av DISC

  • D, som står för dominant. Den här personen är självsäker, har allt under kontroll och lägger stor vikt på att nå ett resultat. Istället för att sikta in sig på små detaljer väljer den dominanta att se det stora hela. Den här personlighetstypen är glad över att utmana sig själv, att fatta beslut på egen hand och att vara utåtriktad.
  • I, som står för inflytande. Den här personen mår som bäst när hon eller han har arbetskamrater runtomkring sig. Det är viktigt för den inflytande att kunna samarbeta med och påverka andra. Den här personlighetstypen anser att det är obehagligt att vara ensam och finner sin lycka i att finnas där för andra.
  • S, som står för stabil. Den här personen är definitivt inte lika utåtriktad som de tidigare nämnda dominanta och inflytande, men har ändå arbetskamraterna på sin sida. Den stabila är väldigt lugn och trevlig, vilket gör honom eller henne till en god lyssnare med stort tålamod.
  • C, som står för konformitet (conformity på engelska) Den här personen är likt den stabila ganska lugn. Han eller hon vill gärna se till så att allt är perfekt in i minsta detalj. Det handlar inte om vem som skriker högst, utan att ha nog med fakta för att resonera på ett givande sätt.

 

Vad är en discanalys?

 

Med en discanalys kan man enkelt få reda på vilken personlighetstyp som passar en själv, genom att göra ett test där ett formulär fylls i. Detta består av 28 olika frågor där man gör ett val mellan fyra olika svarsalternativ. När man väl har svarat på alla frågor tas svaren hänsyn till och man får på så vis reda på vilken personlighet som passar en. Det tar endast omkring en kvart att slutföra testet.

 

Varför är det då egentligen en god idé att ta ett discanalys-test? En av de många positiva aspekterna är att produktiviteten ökas markant. Om man vet vilken roll som passar en på arbetsplatsen kan man fokusera på att förbättra sina styrkor och känna att man verkligen gör en skillnad. Det är alltid bra att veta vad man är i behov av för att öka motivationen, för att lösa problem på ett bättre sätt och för att undvika stress.

 

Genom discanalysen kan man även få insikt i hur man leder mer effektivt och hur man gör sitt teamwork med medarbetarna ännu bättre. Dessa är endast ett par av alla de fördelar som man kan ta del av genom att undergå en discanalys, och det rekommenderas starkt till alla företag, stora som små.